Cím: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Telefon: 96/427-244

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.sporteskreativtechnikum.hu

Igazgató: Csengeri Mária; Fogadóóra: szerda 14:00-15:00

OM azonosító: 203037/027

TAGOZATKÓDOK:

Tanulmányi terület

Egyedi kód

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Technikum

1601

20. Sport

5 1014 20 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező

5 1014 20 01 Fitness-wellness instruktor

Technikum

1602

16. Kreatív

5 0211 16 11 Nyomdaipari technikus

5 0212 16 07 Dekoratőr

 

 

 

 

 

Felvehető létszám:

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Indítandó osztályok száma

Felvehető létszám

Technikum

20. Sport

5 1014 20 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező

5 1014 20 01 Fitness-wellness instruktor

1

32

Technikum

16. Kreatív

5 0211 16 11 Nyomdaipari technikus

5 0212 16 07 Dekoratőr

1

32

 

 

 

Képzési idő:

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Képzési idő

Technikum

20. Sport

5 1014 20 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező

5 1014 20 01 Fitness-wellness instruktor

5 év

Technikum

16. Kreatív

5 0211 16 11 Nyomdaipari technikus

5 0212 16 07 Dekoratőr

5 év


A felvétel feltétele:

Technikumi képzések tekintetében

 

A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:

 • Tanulmányi eredmény: maximálisan adható 50 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményei:
 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem
 • matematika
 • idegen nyelv  
 • az 5. tantárgy: testnevelés – Sport ágazat esetén
 •           informatika – Kreatív ágazat esetén
 • Központi írásbeli vizsga eredménye:
 • magyar nyelv: maximálisan adható 50 pont
 • matematika: maximálisan adható 50 pont
 • A Sport ágazat osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel a foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre keddenként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat. A fizikai képességfelmérés részletes anyaga az iskola honlapján megtalálható.
 • A Kreatív ágazat osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre keddenként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat.
 • A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek a honlapon olvashatók.
 • A tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontok összesítése alapján történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény dönti el.
 • A központi írásbeli vizsgán az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számít kétszeresen.
 • A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

Felvételi vizsga ideje:

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10:00 órától, akadályoztatás esetén pótló írásbeli vizsga: január 28. (csütörtök) 14:00 órától.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2020. december 4-ig.

A képzések jellemzői:

Sport ágazat

 1. idegen nyelv: angol – Tagozatkód: 1601
 2. idegen nyelv: német – Tagozatkód: 1601

A képzés feladata és felépítése:

A Sport ágazat szakmái a sportot, mozgást szerető fiatalok érdeklődésére tartanak számot. A képzés során a tanulók megismerkednek a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, mely lehetővé teszi számukra a mozgásformák tudatos irányítását mind a szabadidős tevékenységek, mind a versenyszerűen űzött mozgások esetén. A leendő sportszakemberek képesek lesznek mások motiválására az egészséges életmód érdekében, személyre, csoportra szabott edzésórák megtervezésére, megszervezésére és levezetésére.

A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum a rendelkezésre álló szabad órakeretben az egészségtudatos életmód kialakításának megalapozását és saját masszázs szaktanteremben a frissítő svédmasszázs legfontosabb elemeinek elsajátítását kiemelten kezeli, ezzel is segítve a jövő szakembereit a sport iránti elkötelezettség, a rendszeres mozgás iránti igény formálásában.

A Sport ágazati osztály feladata a piacképes szakmai képzés, az élsport támogatása, a felsőfokú tanulmányok előkészítése.  Célja, hogy 9-13. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi és komplex szakmai vizsgára. Az iskola tanrendjének kialakításakor figyelembe veszi a sportolók edzési idejét, az edzőtáborokat, a versenyek és mérkőzések beosztását.

A 10. évfolyam végén a tanulók két szakma közül választhatnak:

Fitness-wellness instruktor:

 • tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitness, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.);
 • képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni;
 • változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tart;
 • tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat;
 • segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, a fizikai állapotának megfelelő rekreációs mozgásprogramot;
 • a sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát;
 • az erőfejlesztő és kardiógépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyeli.

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembe vételével tanítványai sportágspecifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
 • a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
 • különböző ciklusú edzésterveket készít;
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát.

Kreatív ágazat

 1. idegen nyelv: angol – Tagozatkód: 1602
 2. idegen nyelv: német – Tagozatkód: 1602

A képzés feladata és felépítése:

A Kreatív ágazat szakmái olyan fiatalok számára ajánlottak, akik a vizuális kultúra iránt érdeklődnek, esztétikai érzékkel, alkotó fantáziával rendelkeznek. A képzések során a tanulók megismerkednek a dekoráció, a fényképezés, a grafika, a nyomdai szöveg- és képszerkesztés világával, ezek modern informatikai hátterével, legelterjedtebb szoftvereivel. A megszerzett ismeretek a fiatalok kreativitásával társulva látványos alkotásokban öltenek testet: kirakatok, rendezvények arculata, külső és belső terek látványterve, dekorációk, feliratok.

A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum a rendelkezésre álló szabad órakeretben a fotózást és a szakmához igazodó programozást kiemelten kezeli, ezzel is segítve a jövő szakembereit vizuális környezetünk igényes formálásában, ötletes, egyedi megoldások alkalmazásában.

Az intézményi képzés fontos része az alapos informatikai ismeretek biztosítása, hiszen a nyomdaipari technológia alapja a digitális tudás. A tanulók a megfelelő  kompetenciák fejlesztésével képessé válnak az állandó fejlődésre. Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytatnak a környező feliratkészítő cégeknél, dekorációval foglalkozó stúdióknál, nyomdáknál és a helyi médiumoknál.

A 10. évfolyam végén a tanulók két szakma közül választhatnak:

Dekoratőr:

 • kereskedelmi, elektronikus kereskedelmi, szolgáltatói, megrendelői igényeknek megfelelően térbeli dekoratőri, áru- és látványrendezői munkát végez elektronikus, nyomtatott, síkban és/vagy plasztikus formában;
 • alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként külső és belső dekoratőri látványterveket, maketteket készít, megvalósítja terveit, vagy megszervezi a kivitelezést;
 • a tervezést, a terv bemutatást szabadkézi rajz, vagy számítógépes programok használatával végzi;
 • kiválasztja az alkalmazott alapanyagokat, kellékeket, beszerzi, átadja;
 • az áru- és látványrendezés, elektronikus fotózás, grafikai-tipográfiai képfeldolgozás, multimédia, internetre küldés, vagy a nyomtatott megjelenítés területén végzi feladatait;
 • folyamatosan bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit.

Nyomdaipari technikus – nyomdaipari előkészítő (kiadványszerkesztő):

 • ellenőrzi, felügyeli a nyomdai tevékenység minden szakaszát az elektronikus formátumban lévő nyomtatásra váró anyagok nyomdába kerülésétől az elkészült és becsomagolt késztermékig;
 • részt vesz a gyártásban, szervezi annak folyamatát és felügyeli annak gazdaságos lebonyolítását;
 • nyomdaipari előkészítő számítógépes kép- és szövegállományt a technológiának megfelelően előkészíti, nyomóformát készít;
 • a vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja a nyomtatásra alkalmas kép- és szövegfeldolgozás során az analóg és digitális nyomóforma-készítés előállítási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét;
 • részt vesz az új nyomóforma-készítési folyamatok és gépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában;
 • szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomóforma-készítés egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

Hasznos információk:

A Móra-iskola utódaként létrejött Győri SZC Sport és Kreatív Technikumban több mint 30 éve folyik piacképes szakmákat kínáló középfokú képzés.

A Sport ágazatú osztályokból számos országosan és nemzetközileg is kiemelkedő élsportoló került ki, akik leginkább a tanulmányaik alatt tapasztalt toleráns pedagógusi magatartást értékelték. A Kreatív ágazat szakmái az iskola médiás hagyományait folytatják, ugyanis mind a dekoratőr, mind a nyomdaipari technikus szakma elsajátításához elengedhetetlen az alkotó tevékenység.

A Technikum pedagógiai munkáját élmény- és gyakorlatközpontú módszerek alkalmazása, a szakmákhoz kapcsolódó intézmények munkájába való aktív betekintés jellemzi. Az intézmény célja olyan fiatalokat kibocsátani, akik képesek tartalmasan berendezni életüket, céljaikat megvalósítani, és akik az elsajátított tudással képessé válnak az élethosszig tartó tanulásra, hogy szakmai tudásukat állandóan frissítsék, igazítsák a munkaerőpiac változó körülményeihez.

Kiemelt fontosságú a gondoskodó osztályfőnöki munka, mely a nevelési célok megvalósítását, a személyiségfejlesztést, a közösségek formálását szolgálja. A diákok számos kulturális programba kapcsolódnak be: Könyvszalon, Operakaland, színház-, kiállításlátogatás, tanulmányi kirándulások, iskolaújság szerkesztése, énekkar, Diákönkormányzat. A tananyaghoz kapcsolódó, az általános műveltséghez tartozó ismeretek feldolgozása projektnapokon történik.

Az intézmény segíti a vidéki tanulók kollégiumi elhelyezését.

Étkezési lehetőség: A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum menzáján.

Online nyitott kapuk napja: 2020. november 2-tól: www.sporteskreativtechnikum.hu

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, a felmerülő kérdéseket Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük.