Győri SZC Móra Ferenc

Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma

Cím: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Telefon: 96/427-244

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.moraferenciskola.hu

Intézményvezető: Csengeri Mária; Fogadóóra: szerda 14.00-15.00

OM azonosító: 203037

TAGOZATKÓDOK:

Tanulmányi terület

Egyedi kód

Ágazat sorszáma, megnevezése

Szakmacsoport sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Szakgimnázium (Technikum)

1601

XXXVII. Sport

3. Oktatás

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

Szakgimnázium (Technikum)

1602

XIX. Nyomdaipar

12. Nyomdaipar

54 213 07

Nyomdaipari technikus

 

 

 

Felvehető létszám:

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Indítandó osztályok száma

Felvehető létszám

Szakgimnázium (Technikum)

XXXVII. Sport

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

1

34

Szakgimnázium (Technikum)

XIX. Nyomdaipar

54 213 07

Nyomdaipari technikus

1

34

 

 

 

Képzési idő:

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Képzési idő

Szakgimnázium (Technikum)

XXXVII. Sport

54 813 01

Fitness-wellness instruktor

5 év

Szakgimnázium (Technikum)

XIX. Nyomdaipar

54 213 07

Nyomdaipari technikus

5 év


A felvétel feltétele:

Szakgimnáziumi (Technikum) képzések tekintetében

 

A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből tevődik össze:

 • Tanulmányi eredmény: maximálisan adható 50 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményei:
 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem
 • matematika
 • idegen nyelv  
 • az 5.tantárgy: testnevelés - Fitness-wellness instruktor képzés esetén

                   informatika - Nyomdaipari technikus képzés esetén

 • Központi írásbeli vizsga eredménye:
 • magyar nyelv: maximálisan adható 50 pont
 • matematika: maximálisan adható 50 pont
 • A fitness-wellness instruktor osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat. A fizikai képességfelmérés részletes anyaga az iskola honlapján megtalálható.
 • A nyomdaipari technikus szakgimnáziumi osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre hétfőnként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskola-egészségügyi szolgálat.
 • A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek: www.moraferenciskola.hu
 • A tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontok összesítése alapján történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény dönti el.
 • A központi írásbeli vizsgán az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számít kétszeresen.
 • A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

 

 

Felvételi vizsga ideje:

 

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10:00 órától, akadályoztatás esetén pótló írásbeli vizsga: január 23. (csütörtök) 14:00 órától.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2019. december 6-ig.

 

 

A képzések jellemzői:

Szakgimnáziumi (Technikum) képzések tekintetében

 

Fitness-wellness instruktor

 1. idegen nyelv: angol – Tagozatkód: 1601
 2. idegen nyelv: német – Tagozatkód: 1601

 

A képzés feladata és felépítése:

 

A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat  

  népszerűsíteni,

- változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású órafajtákat tartani,

- csoportos és egyéni edzésprogramokat összeállítani, vezetni,

- a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni,

- szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni,

- az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni,

- fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni,

- a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni.

 

A Sport ágazati osztály feladata a piacképes szakmai képzés, az élsport támogatása, a felsőfokú tanulmányok előkészítése.

A célja, hogy 9-13. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi és komplex szakmai vizsgára. Az iskola tanrendje kialakításakor figyelembe veszi a sportolók edzési idejét, az edzőtáborokat, a versenyek és mérkőzések beosztását.

 A közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak a tanulók: edzéselmélet, gimnasztika, terhelésélettan, anatómiai ismeretek, csoportos fitness órák.

 

 

 

Nyomdaipari technikus

 1. idegen nyelv: angol – Tagozatkód: 1602
 2. idegen nyelv: német – Tagozatkód: 1602

 

 

A képzés feladata és felépítése:

 

Az intézményi képzés fontos része az alapos informatikai ismeretek biztosítása, hiszen a nyomdaipari technológia alapja a digitális tudás. Előremutató fejlesztések, innovációk, korszerű technológiák jellemzik ezt az ágazatot. A tanulók a megfelelő  kompetenciák fejlesztésével képessé válnak az állandó fejlődésre.

Stabil szakmai alapismeretekkel rendelkező, a változásokhoz alkalmazkodni képes szakembereket nevelő képzést ad az iskola.

Biztosítja a sikeres ECDL vizsga letételét.             

A szakmai órákon a diákok többek között megtanulják: a nyomdai alapismereteket, colormenedzsment ismereteket, in-line feldolgozást, kiemelve a digitális nyomtatványfeldolgozást. Az órákon és  szakköri keretekben jártasságot szerezhetnek az újságszerkesztésben, képessé válnak fotók és montázsok készítésére, kiadványok megtervezésére, honlapok megalkotására és arculattervezésre. A szakmai tantárgyak tanítása során is megjelenik a digitalizáció, elsajátítják a gyakorlatban alkalmazható digitális tudást.

Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytatnak a környező nyomdáknál és a helyi médiumoknál, tanulmányi kirándulásokon vesznek részt a szakmához kapcsolódó helyeken az egész ország területén.

 

A nyomdaipari technikus osztály célja, hogy felkészítse a tanulókat az érettségi és a komplex szakmai vizsgára, olyan szakmai alapokat adjon, amellyel sikeresen lehet megjelenni a munkaerőpiacon és a felsőoktatásban.

 

Hasznos információk:

 

A 46 éves Móra-iskola a XXI. századi kihívásokhoz alkalmazkodva szeretné a szülők és a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok igényeit úgy kielégíteni, hogy a gyors ütemben fejlődő szűkebb és tágabb társadalmi környezet elvárásainak megfeleljenek.

Mindkét ágazati szakgimnáziumi osztály célja a sikeres érettségi és komplex szakmai vizsga előkészítése.

 

Az intézmény infrastruktúrája lehetővé teszi korszerű ismeretek elsajátítását, az élethosszig tartó tanulás és más képességek fejlesztését a tanórákon és azokon kívül is. A 25 méteres feszített víztükrű uszoda és sporteszközökkel kiválóan felszerelt tornacsarnok a sportos-egészséges életmód elsajátítását szolgálja. Az informatikaoktatás az ECDL vizsga letételét segíti.

Kiemelt fontosságú a gondoskodó osztályfőnöki munka, mely a nevelési célok megvalósítását, a személyiségfejlesztést, a közösségek formálását szolgálja. A mórás diákok számos kulturális programba kapcsolódnak be: Könyvszalon, Operakaland, színház-, kiállítás-látogatás, tanulmányi kirándulások, iskolaújság szerkesztése, énekkar, Diákönkormányzat. A tananyaghoz kapcsolódó, az általános műveltséghez tartozó ismeretek feldolgozása projektnapokon történik.

 

Az intézmény segíti a vidéki tanulók kollégiumi elhelyezését.

Étkezési lehetőség: A Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma menzáján.

 

Nyitott kapuk napja:

 1. november 8. (péntek) 9.00 - 12.00 óra
 2. november 13. (szerda) 16.00 - 17:00 óra